Cursul KinderSpielRaum după Emmi Pikler

Cursul KinderSpielRaum conține 8 întîlniri în grup cu copiii și unul dintre părinți (a cîte o întîlnire în săptămînă) și 2 întîlniri cu părintele însoțitor în cadrul Atelierelor serale pentru părinți.

Grupa A: Mama/tata  cu copil de la 7 luni pînă la 15 luni

Grupa B: Mama/tata cu copil de la 10 luni pînă la 18 luni

Grupa C: Mama/tata cu copii de la 16 luni pînă la 24 luni

Grupa D: Mama/tata cu copii de la 25 luni pînă la 35 luni

Atelierele serale pentru părinții copiilor, care frecventează cursul KinderSpielRaum, au loc o dată în lună în zi de marți sau miercuri (conform programului stabilit prin acord).  Timp: 17.30-19.30

Aici puteți completa direct formularul de înregistrare și participare: Formular de înregistrare și participare