Cursul KinderSpielRaum după Emmi Pikler

Cursul KinderSpielRaum conține 8 întîlniri în grup cu copiii și unul dintre părinți (a cîte o întîlnire în săptămînă) și 2 întîlniri cu părintele însoțitor în cadrul Atelierelor serale pentru părinți.

 

09.30-10.45/

10.00-11.15*

11.30-12.45/

13.00-14.15*


17.30-19.30
Luni

C*

B
Marţi

B*

Atelier părinți
1x lună
Miercuri

D*

Atelier părinți
1x lună
Joi

C

   B* 
În formare
Vineri

B

Grupa A: Mama/tata  cu copil de la 7 luni pînă la 15 luni

Grupa B: Mama/tata cu copil de la 10 luni pînă la 18 luni

Grupa C: Mama/tata cu copii de la 16 luni pînă la 24 luni

Grupa D: Mama/tata cu copii de la 25 luni pînă la 35 luni

Atelierele serale pentru părinții copiilor, care frecventează cursul KinderSpielRaum, au loc o dată în lună în zi de marți sau miercuri (conform programului stabilit prin acord).  Timp: 17.30-19.30

Aici puteți completa direct formularul de înregistrare și participare: Formular de înregistrare și participare